top of page
Citrus Fruits

Oppnå en varig vektreduksjon

Dette kan du vente deg ved å redusere din overvekt!

 En lettere og bevegelig kropp, mer energi, mindre smerter, redusert risiko for følgesykdommer, og bedre humør og livskvalitet.

FOREKOMST

Overvekt og fedme øker i hele verden, og Norge er ett av de landene der forekomsten har økt mest de siste årene. Ca 50% av den norske befolkning er overvektige, hvorav 23% /1 million) er klassifisert som fedme.

KONSEKVENSER AV OVERVEKT

 • Diabetes type-2

 • Hjerte-kar sykdom

 • Ledd- og muskelskader

 • Høyt blodtrykk

 • Søvnapne

 • Kreft

 • Psykiske lidelser som angst og depresjon

 • Stigmatisering og redusert livskvalitet

våre metoder

 • Eurodiet       -      ED
   
 • KOSTPLANER - KP
 • KOSTPLAN / Ketoprodukt      -  KPK
Oppnå (2).png
ED - er en metode som omfatter produkter og grønnsaker, og består av 4 faser. 
KP- kun vanlig mat, der du får utdelt egne planer etter hvor mye vektnedgang som er målet. 
KPK - en blanding av ED og KPK

Personlig oppfølging

Studier viser at de som lykkes med varig vektreduksjon, blir fulgt opp av en veileder. Som veileder er jeg svært opptatt av å bli kjent med deg som menneske, Bli kjent med dine styrker og svakheter, kartlegge ditt søvnmønster, tidligere forsøk og metoder du har benyttet, eventuelle sykdommer, din psyke, ditt stressnivå, hvordan din hverdag er osv. 

Det er en enorm motivasjon for deg å vite når neste time er, og følge dine resultater fra gang til gang

Allerede etter kun ett års virksomhet kan klinikken vise til en rekke flotte resultater. de vanligste tilbakemeldingene er: "har forsøkt alt, endelig!" eller "så glad jeg fant deg!"

Hvordan holde vekten?

Det er utarbeidet egne behandlingsopplegg for videre oppfølging - færre konsultasjoner og nettkurs for inspirasjon til oppskrifter og livsstilsendring. 

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page